Pieter Bijwaard

Pieter Bijwaard (1955) heeft een veelzijdig oeuvre opgebouwd waarbinnen zijn fijnzinnige serie lijntekeningen Silent Observer een bijzondere plek inneemt. Deze tekeningen – in één lijn getekend – lijken bedrieglijk eenvoudig maar komen met toewijding en vakkundigheid tot stand. Ze getuigen van een stille kracht, stralen een intieme atmosfeer uit en zijn gelaagd in hun betekenis.

Pieter Bijwaard werkt sinds medio jaren zeventig, op een enkele uitzondering na, op het papierformaat 32,5 x 25 cm. Dit formaat schept de formele eenheid in zijn oeuvre. Hij  volgde de Rietveld Academie in Amsterdam en werd er later docent. Zijn werk was te zien op vele solo-en.groepsexposities en is opgenomen in particuliere en museale collecties. Hij woont en werkt in Bergen (N.H.).

“Dat kunst niet uit te leggen is, geeft me alle ruimte” zegt hij. 

Noor Pusch sprak met Pieter Bijwaard over zijn Silent Observers. Haar interview is hier te lezen.