Tekenend voor Nelleke Beltjens

Nelleke Beltjens (1974) leeft zoals zij tekent. Zij heeft geen vaste woonplaats maar reist met zo min mogelijk bagage en vastigheid over de wereld waar zij veel werkt in kunstenaarsresidenties of andere beschikbare ruimten. In haar koffer heeft ze haar tekenmaterialen en wat basiskleding. Papier bestelt zij ter plaatse. Zij heeft een levensfilosofie dat vastigheid een illusie is en daarom vermeden moet worden. Telkens zoekt zij het ongewisse op. Elke nieuwe situatie vormt een leertraject  en daarin ervaart zij haar eigen flexibiliteit, vrijheid, een intens levensgevoel en het vertrouwen dat de dingen die nodig zijn wel tot haar komen.

Momenteel gebruikt zij intense kleuren die eveneens door een reis in haar palet terecht zijn gekomen. Zij kwam anderhalf jaar geleden met het vliegtuig aan in de staat Wyoming in de VS waar zij was uitgenodigd als artist-in-residence. Haar koffer was niet met het vliegtuig meegekomen waardoor zij in alle haast in een plaatselijke winkel voor kunstenaarsbenodigdheden snel wat materialen en kleuren bij elkaar moest zoeken. Dat zij met de andere materialen uit haar comfortzone werd getrokken bracht haar juist met een enorme sprong voorwaarts. Zij zegt over haar tekeningen ‘ik maak ze maar ik leer er ook zoveel van en dat geeft een voldoening die niet te beschrijven valt’.

De tekeningen van Nelleke Beltjens zijn een afspiegeling van haar manier van doen en leven. Het is een open werkwijze zonder vooropgezet plan. Intuïtief komen de vormen tot stand, een avontuur met een gewichtloze dynamiek, zo lijkt het. Zij heeft altijd meerdere tekeningen tegelijk om handen waarbij zij vormen uitwisselt en laat reizen, hun vaste plek ontneemt, door ze uit te snijden en elders in te passen. Zo vormt het geheel een serie die nog meer met elkaar vervlochten is. 

Zij begint vanuit de heldere aquarelvlakken die in opperste concentratie worden geschilderd. Dan verbindt zij deze vlakken met dynamische lijnen die bij nadere beschouwing als atomen uit elkaar lijken te vallen. Of zij grijpt in met het snijmes. Het perfecte evenwicht wordt gezocht in een ogenschijnlijk onaangetaste wereld van helder wit papier, open lijnstructuren en aquarelvormen. Ongelukken en fouten worden geaccepteerd en net zo lang in het geheel meegenomen tot er weer een evenwicht is bereikt. Een tekening kan in een paar weken af zijn maar soms werkt zij er maanden aan tot het goed is.  

Tekst: Marije Bouman

Afb.: Suns and Moons of All Times #2, inktpen/waterverf op papier, opnieuw geplaatste uitsnijdingen, 76 x 58 cm.

Deel dit bericht