7-2  t|m  28-3-2021

marije bouman & sabine liedtke

MARIJE BOUMAN (Amsterdam, 1971) houdt ervan om in de winter en het vroege voorjaar door de natuurgebieden rond Heerenveen te zwerven. De reeks tekeningen ‘Bosgrond’ komt voort deze omzwervingen. “Er is dan  veel wind, en alles is heel ijl. De lucht, het licht. De bomen zijn doorschijnend. Het volume van gebladerte en van het leven is ver weg. Dat inspireert me, dat maakt dat ik scherper kan kijken. De plekken waar het stil is en waar de vormen associaties op gang brengen zijn schaars, ik koester ze. Het doet een beroep op een kracht die in ieder mens latent aanwezig is, het mythische denken, een manier waarop de mens zich met de wereld om zich heen verbindt, zonder eigenbelang en zonder praktisch nut”.

Marije Bouman studeerde in 1995 af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag. Haar werkwijze kenmerkt zich door het gebruik van de witte ondergrond als lichtbron en een voorliefde voor Oost-Indische inkt. Dit wordt gecombineerd met houtskool, tere vergrijsde kleuren en rijstpapier. Haar werk is opgenomen in de collectie van Museum Belvédère, Julia Jan Woutersstichting, FB Oranjewoud, particuliere verzamelaars e.a. Ze woont en werkt in Heerenveen.

SABINE LIEDTKE (Drachten, 1971) verbeeldt haar gedachten in tekeningen. Het gebruikte materiaal is voornamelijk potlood op papier en soms een combinatie van teken-en schildermateriaal, fotografie, grafiek en/of keramiek. De tekeningen hebben een vertrekpunt in bepaalde onderwerpen zoals de geschiedenis van haar familie en de (Friese)natuur. Ze kiest zorgvuldig figuratieve en abstracte vormen als beeldtaal, maar deze laten niet meteen zien welke gedachten eronder schuilgaan. Inzoomen op een onderwerp en het isoleren uit de omgeving is voor haar een manier om beter te kijken. Haar tekeningen worden veelal opgebouwd door het repetitief tekenen van lijnen of stippen. Zo ontstaat tijd om na te denken en gedachten de vrije loop te laten. Het weergeven van de realiteit is een middel, het gaat uiteindelijk meer om wat voor gevoel de tekening oproept.

Sabine Liedtke studeerde in 1995 af aan Kunstacademie Minerva in Groningen en rondde er daarna nog de docentenopleiding af. Ze nam deel aan diverse exposities in binnen- en  buitenland. Haar Ze woont en werkt in Drachten. Haar werk is opgenomen in diverse museale- en particuliere collecties.

Foto’s: Petra van der Tuin