14-1  t|m  10-3-2024

Marcel Reijerman

In deze solopresentatie van Marcel Reijerman waren nieuwe, oudere niet eerder geëxposeerde tekeningen en schetsboeken te zien.

Marcel Reijerman (Arnhem, 1958) studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem. Hij tekent met houtskool, potlood en pastel in groter en kleiner formaat. De grote picturale kracht van Middeleeuwse miniaturen en schilderijen vormen zijn inspiratie. Zo tekent hij in panoramische landschappen meerdere scenes op verschillende plaatsen in één werk, gebruikt hij wisselende perspectieven en zoomt in en uit. Het levert tekeningen op waarin je kunt ‘oogdwalen’ zoals hij zelf zegt.

Ook de kleinere werken zijn boeiende, vaak kleurrijke taferelen, die gaan over maken en makers. Het zijn ‘verbeeldingen of metaforen van scheppen in de breedste zin van het woord en in het bijzonder de grilligheid van het creatieve scheppen’. 

Het werk van Marcel Reijerman is rijk aan beeldcitaten, humorvol en draagt veelzeggende, soms cryptische titels.  

Het kunstenaarsgesprek dat  Els Drummen, conservator moderne kunst CODA Apeldoorn, is te zien op het YouTube kanaal van Galerie Getekend en op de nieuwspagina van deze site. Hier kun je ook de bespreking van Gitte Brugman in de Leeuwarder Courant en de column van Janita Baron lezen.

Foto’s expositie: Petra van der Tuin